Ogłaszamy konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne mieszkańców Gminy Poniatowa w ramach projektu “Masz pomysł? Działaj!”

Cele konkursu:
 • Odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Gminy Poniatowa
 • Rozbudzanie kreatywności, aktywności społecznej i twórczej społeczności lokalnej oraz inicjowanie i wspólna realizacja działań kulturalnych, których uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Poniatowa
 • Wykorzystanie wyników diagnozy oczekiwań społeczności Gminy Poniatowa w odniesieniu do działań CKPiT, aby objąć działaniami osoby dotychczas nie korzystające z oferty Centrum Kultury
Co możesz otrzymać?
 • Fundusze na realizację wydarzenia dla mieszkańców Gminy Poniatowa
 • Wsparcie pracowników CKPiT
 Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Poniatowa – przedstawiciele organizacji (m.in. KGW, stowarzyszeń), osoby prywatne, grypy nieformalne

Pomysły na inicjatywy muszą odpowiadać rekomendacjom wynikającym z Diagnozy zasobów i potencjału społeczno – kulturalnego mieszkańców Gminy Poniatowa.

Rekomendowane działania wynikające z diagnozy:
 1. Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do młodzieży.
 2. Stworzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, szczególnie wśród młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.
 4.  Nauka języków obcych dla różnych grup wiekowych.
 5. Działania związane ze zdrowiem i życiem mieszkańców, np. warsztaty zdrowego żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Zajęcia i warsztaty, których aktualnie nie ma w ofercie CKPiT i Klubów Kultury na terenie gminy.
 7. Działania promujące lokalne tradycje na terenie gminy Poniatowa
  i okolicznych wsi (np. tradycje kulinarne).
 8. Działania związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego i promocją gminy Poniatowa.
 9.  Łączenie oferty kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem.
 10. Wykorzystanie potencjału różnych miejsc znajdujących się na terenie gminy Poniatowa do realizacji projektów.
 11.  Objęcie wsparciem organizacyjnym i finansowym istniejących grup artystycznych, np. kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych, wokalnych, czy też innych grup nieformalnych i osób mających potrzebę bycia aktywnym społecznie.
 12.  Wyjście z ofertą poza mury CKPiT, w tym organizacja różnych inicjatyw łączących elementy kultury i rekreacji.

Kliknij i zobacz całą diagnozę -zachęcamy do zapoznania się!

Termin zgłaszania inicjatyw: 15 czerwca 2021

Termin realizacji działań: od 30 lipca do 15 października  2021

Zobacz spot promujący projekt:

 

Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu Masz pomysł?Działaj!

Załącznik 1 wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik 2 wniosek konkursowy

Załącznik 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody RODO 

Klauzula informacyjna 

Konsultacje pomysłów/projektów: 11 czerwca godz. 15:00-18:00 oraz 14 czerwca godz. 10:00-14:00 lub indywidualnie

Pytania związane z konkursem proszę kierować pod adres biuro@ckpit.poniatowa.pl lub dzwonić nr tel. 81 820 45 54 (pon.-pt. w godz. 8-15)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”

plakat zielona ramka żółta żarówka napis; masz pomysł działaj! czekamy na wasze inicjatywy kulturalne do 15 czerwca 2021 r. sprawdź regulamin na www.ckpit.poniatowa.pl niżej logotypy

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content