Zajęcia teatralno-recytatorskie

Zajęcia teatralno-recytatorskie

Co rozwijają zajęcia teatralne?

Dzieci uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co też pozytywnie wpływa także na ich relacje z rówieśnikami. Zajęcia teatralne to także nauka poruszania się. Dzieci rozwijają swoje pasje, uczą się pokory i rzetelności, a przede wszystkim odkrywają swoje mocne strony.

Czego uczy dzieci teatr?

Teatr rozwija w najmłodszych ciekawość świata. Uczy percepcji, stymuluje rozwój zmysłu wzroku czy słuchu. Może rozwijać pamięć, jeśli zachęci dzieci do występów przed audytorium oraz pomaga w lepszym uspołecznieniu najmłodszych, po przez ułatwienie za pomocą przykładów teatralnych, wejścia w społeczne relacje.

Czym jest teatr w życiu młodego człowieka?

Teatr oraz zajęcia teatralne mogą stanowić nie tylko wspaniałą rozrywkę ale w niesamowity sposób otwierają przed ludźmi nowe możliwości. Przełamuje lęki, buduje poczucie własnej osobowości, kształtuje i pielęgnuje poprawną mowę, rozwija wyobraźnię i intelekt, daje możliwość ciągłego obcowania w różnych grupach.

Skip to content