Klub Kultury w Poniatowej Wsi

Klub Kultury w Poniatowej Wsi jest filią Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. W swoje progi klub zaprasza od środy do niedzieli w godzinach od 15.00 do 22.00 (nieczynny w pierwszą niedzielę miesiąca, a czynny w następujący po niej wtorek).

Klub Kultury jest wyposażony w niezbędny sprzęt kuchenny, salę okolicznościowo – zajęciową oraz salę do rozgrywek w tenisa stołowego. Wnętrze wypełniają książki, dyplomy, fotografię, puchary, sztandar miejscowych zespołów, stowarzyszeń oraz jednostki OSP tworząc przyjazną przestrzeń swojej działalności.

Do dyspozycji odwiedzających klub jest 2 sale i kuchnia. Klub wyposażony jest w telewizor wykorzystywany podczas różnych spotkań oraz do oglądania programów popularno-naukowych, sportowych, przyrodniczych, kulinarnych czy też słuchania muzyki.

Klub stanowi miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W zależności od pory roku organizowane są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty integrujące lokalna społeczność. Działając przy współpracy z mieszkańcami Poniatowej Wsi oraz lokalnymi stowarzyszeniami Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP Poniatowa Wieś, Radą Sołecką, Szkołą Podstawową, Kółko Różańcowe oraz Świetlicę profilaktyczno-wychowawczą organizowane są spotkania świąteczne, patriotyczne, koncerty, konferencje, zebrania i warsztaty.

Kuchnia jest miejscem spotkań nie tylko dorosłych, ale również cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, którzy gromadnie przybywają na warsztaty kulinarne.

Jedną ze stałych form działalności klubu są zespoły takie jak Dziecięcy Zespół Wokalny „Wiolinki” prowadzony przez panią Jasię Bednarz i Zespół Śpiewaczy „Poniatowianki” prowadzony przez pana Dariusza Gołofita, które uświetniają wszystkie uroczystości odbywające się w klubie jak i uczestniczą w licznych koncertach wyjazdowych oraz konkursach wokalnych. Jedną z wielu form działalności klubu są dwa razy w miesiącu zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat organizowane we współpracy ze Świetlicą profilaktyczno-wychowawczą w Poniatowej.

Istnieje możliwość wynajmu sali Klubu Kultury na spotkania, pokazy, imprezy okolicznościowe.

Kontakt:
tel. 81 820 42 88

Klub Kultury w Poniatowej Wsi prowadzi pani Grażyna Jabłuszewska

Skip to content