Amazonki

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Amazonki Poniatowa
KRS 0000266881

Link do programu Pitax

Stowarzyszenie AMAZONKI zostało powołane przez grupę kobiet z Poniatowej w 2006 r. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

  • Kobiet przed i po leczeniu raka piersi,
  • edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej,
  • rehabilitacji psychofizycznej po leczeniu raka piersi.

Stowarzyszenie Amazonki jest klubem kobiet po mastektomii opierającym się w funkcjonowaniu na zasadach grupy samopomocowej, której celem jest:

  • wzajemne psychiczne wsparcie udzielane członkom grupy, sprzyjające przezwyciężeniu lub złagodzeniu problemu zdrowotnego,
  • samoedukacja i edukacja społeczna dostosowana do potrzeb grupy, środowiska lokalnego i szerszych kręgów społecznych,
  • realna pomoc członkom grupy przez udzielanie informacji, organizowanie różnych form rehabilitacji, współpraca z rodzinami, profesjonalistami, instytucjami,
  • podejmowanie działań zmierzających do zwrócenia uwagi społeczeństwa na trudności i  potrzeby członków ruchu samopomocy.

Stowarzyszenie spotyka się w drugi i ostatni wtorek miesiąca w sali nr 7 w CKPiT o godz. 17.00

Siedziba:

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa
ul. Fabryczna 1
24-320 Poniatowa

Link do naszej strony na facebooku

Prezes – Jolanta Drozd (tel. 500 127 837),

Wiceprezes – Agata Pastwa (tel. 781 115 476),

Sekretarz – Dorota Zawadzka

Skip to content