Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne są nieodłącznym elementem procesu wychowania dzieci. Wiążą się one z wychowaniem umysłowym, społeczno-moralnym, zdrowotnym

i estetycznym. W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z plastyką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię. Daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównywania i uogólniania. Poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób elementarnych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów. Wpływa na rozwój zainteresowań dzieci i jest ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Działalność plastyczna daje dziecku radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, sprzyja przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą.

Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.

Plastyczne zajęcia w CKPIT są prowadzone w trzech grupach wiekowych. Pierwsza grupa to grupa w wieku od 4 do 6 lat (albo 7 lat), druga grupa – od 8 lat (lub 7 lat ) do 10-11 lat, trzecia grupa  –  od 12 lat do 18 lat, jest to grupa zaawansowana. Każda ma swój indywidualny program, dostosowany do wieku i umiejętności dzieci, jest oparty na zadaniach, które pomagają dzieciom realizować ich twórcze intencje i rozwijać ich zdolności.

Na zajęciach z najmłodszą grupą uczymy się malować farbami plakatowymi i akwarelami, malujemy pędzelkami oraz paluszkami. Właśnie takie malowanie uwrażliwia na bodźce i dotyk, uczy poznania faktur – (śliski, gładki, szorstki), ćwiczy motorykę małą (udoskonala sprawności manualne), rozluźnia mięśnie, działa uspokajająco i wyciszająco. Te same efekty można osiągnąć z lepieniem z plasteliny. Prócz malowania i lepienia z plasteliny robimy wycinanki i wyklejanki. Są to obrazki wyklejane z wyciętych różnych kształtów z elementami dorysowanymi, maski, kukiełki dla teatrzyku i inne. Dzieci uczą się pracować z nożyczkami, układać na formacie kartki swoje własne kompozycje. Uczymy się również innych ciekawych technik graficznych i malarskich, np. rysowanie na szarej kartce białym i czarnym węglem, monotypia, rysowanie pastelami olejnymi i suchymi, rysowanie kredkami i pisakami, malowanie bibułą, wyklejanie z bibuły, robienie ozdób świątecznych ze skarpet (bałwanki) czy papiery recyklingowego (rolki po papierze).

Dla grupy starszej program jest rozbudowany i trudniejszy. Uczymy się różnych technik malarskich i graficznych. Techniki malarskie, które poznajemy to – malowanie akwarelami, plakatówkami i akrylem. Malując różne tematy (np. martwa natura, krajobraz, własna kompozycja czy inny podany temat) uczymy się pracować i odróżniać od siebie te techniki malarskie. Ponieważ w każdej z wymienionych technik malarskich inaczej się pracuje. Techniki graficzne, w których były wykonywane prace to – monotypia, kalkografia, kolografia, linoryt, rysunek grafitem, węglem czarnym i białym,  cieniowanie ołówkami, rysowanie pastelami olejnymi, suchymi, kredkami ołówkowymi i akwarelowymi oraz pisakami i flamastrami, malowanie tuszem kolorowym i czarnym. Poprzez próbowanie siebie w różnych technikach, próbujemy wyczuć i poznać różne strony sztuki malarskiej i graficznej oraz uwolnić swoją własną wyobraźnię. Mamy też pogadanki na tematy z historii sztuki o różnych kulturach, epokach, artystów, techniki.

Robienie projektów architektonicznych, które są trójwymiarowe pomaga nam uruchomić swoją wyobraźnię jeszcze w inny sposób, np.: zobaczyć swój projekt z innej perspektywy. Robimy domy z garażem i ciągnikiem, czy bloki ze sklepami i placem zabaw, czy park z atrakcjami z dodawaniem figurek ludzi oraz zwierząt z plasteliny.

Tematy i zajęcia dla grupy zaawansowanej są trudniejsze. Część młodzieży z tej grupy uczęszcza na zajęcia bo jest to dla nich ich pasją i zainteresowaniem, a część wiąże z sztuką swoja przyszłość,  planuje uczyć się na kierunku plastycznym. Dla tego w tej grupie są dobierane tematy bardziej indywidualnie tak, żeby pomóc każdemu osiągnąć konkretny cel. Większość prac jest malowana na dużych formatach. Techniki które próbujemy opanować to te same techniki graficzne i malarskie. Różnią się tylko stopniem trudności. Np.: martwa natura liczy więcej przedmiotów i draperii. W technikach malarskich pracujemy akwarelami, plakatówkami, akrylem (na podobraziach). Techniki graficzne, próbowane przez nas na zajęciach to: monotypia, kolografia, kalkografia, linoryt, gipsoryt, malowanie tuszem alkoholowym, tuczem graficznym kolorowym i czarnym pędzlami i stalówką, węgiel, sepia, kredki akwarelowe i ołówkowe, flamastry i pisaki. Najbardziej ćwiczymy rysunek, cieniowanie ołówkami.

Skip to content