Historia

Dom Kultury (obecnie CKPiT) funkcjonuje w Poniatowej od 1974 roku. W latach osiemdziesiątych na bazie prężnie działającego klubu fabrycznego Zakładów Elektromaszynowych „Predom-EDA” powstał Zakładowy Dom Kultury. Istniała tu wówczas także Izba Pamięci i klub fotograficzno-filmowy FOKA. W latach 1974-1978 ZDK kierowała Anna Wierzbińska, 1978-1992 – Wanda Braksal, 1992-1996 – Sławomir Stefanek.
W 1980 r. założono zespół kabaretowy „Parodia Maxima” a dwa lata później powstał zespół śpiewaczy „Nadzieja”. Działalność kulturalna ZDK cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Poniatowej, którzy mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju kultury w naszym mieście. 1 września 1996 r. nastąpiło przejęcie ZDK przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i utworzenie jednej placówki – Ośrodka Kultury z dyrektorem Ewą Kaziród-Bień.
W 2007 roku dyrektorem został Łukasz Król i w tym też roku na jego wniosek Rada Miejska w Poniatowej podjęła uchwałę o zmianie nazwy Ośrodka Kultury na Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Centrum Kultury nieoficjalnie jest również nazywane „Klubową”, co ma związek z istniejącą tutaj klubokawiarnią o tej nazwie, będącą miejscem wieczornych spotkań towarzyskich. Od września 2009 roku dyrektorem placówki była Małgorzata Piskor, a wicedyrektorem – Sławomir Stefanek. Od lipca 2015 r. do czerwca 2023 r. dyrektorem CKPiT była Joanna Kawałek. Obecnym dyrektorem CKPiT od lipca 2023 roku jest Marzena Wójtowicz. Nasze Centrum zajmuje się nie tylko działalnością o charakterze „mainstreamowym”. Dajemy szansę również kulturze „niszowej”, starając się regularnie ją upowszechniać angażując w tę działalność zarówno młodych jak i starszych ludzi. Formy działania Centrum są odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego oraz sposobem edukacji kulturalnej mieszkańców Poniatowej; organizowane są  indywidualne oraz zbiorowe wystawy twórców amatorskiego ruchu artystycznego, stowarzyszenia, kluby i instytucje lokalne spotykają się na ważnych dla siebie  uroczystościach, regularnie odbywają się akcje poboru krwi. W Centrum Kultury swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie „Amazonki”, Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego „Cum Musica”, Klub Żołnierzy Rezerwy „Snajper”, Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Koło Filatelistyczne z Poniatowej. Najbardziej spektakularne z imprez, które na stałe wpisują się w plan pracy Centrum to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ogólnopolska Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, Dni Miasta Poniatowej „Poniato-wianki”, Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Poniatowej, uczestnictwo w „Hitach Turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów”. Szczególną wartość edukacyjną mają zajęcia prowadzone w ramach Ogniska Muzycznego, wśród których wymienić można: naukę gry na pianinie, umuzykalnianie, naukę gry na keyboardzie, -akordeonie, -gitarze klasycznej, -emisję głosu, naukę śpiewu chóralnego. Efekty  swojej pracy uczniowie Ogniska prezentują podczas koncertów cieszących się dużym zainteresowaniem i uznaniem publiczności. 
Różnorodnych technik artystycznych i nowatorskich formy kreowania sztuki młodzi adepci uczą się na zajęciach Koła Plastycznego. Każda z wystaw plastycznych przygotowywanych przez uczestników Koła jest dużym wydarzeniem, budzącym wśród odbiorców zachwyt i niekłamany podziw. 
Zespoły ludowe, śpiewacze, estradowe oraz chóry prowadzone przez instruktorów Centrum Kultury skupiają osoby w różnym wieku (od 6 do 70 lat). Z uwagi na  ich szczególny charakter, mający swe odzwierciedlenie w oryginalnym repertuarze oraz różnorodnym wyrazie artystycznym, wymienimy je wszystkie: Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej, Kapela Ludowa z Poniatowej, Zespół Zielone Sioło z Niezabitowa, Zespół Śpiewaczy Kowalanki z Kowali, Zespół Estradowy Nadzieja z Poniatowej, Zespół Wokalny Wiolinki z Poniatowej Wsi, Zespół Wokalny z Akompaniamentem Poniatowianki, Chór Cum Musica.

Możliwość zdobycia wiedzy z zakresu historii sztuki, – muzyki, – nauka gry na instrumentach, – uczestniczenie w śpiewie chóralnym, – ćwiczenia śpiewu solowego powodują, że proponowane przez instruktorów Centrum Kultury sposoby nauczania poszerzają wiedzę ogólną dając możliwość zdobywania wiedzy szczegółowej, wpływając tym samym na poziom intelektualny każdego z uczestników zajęć. Stajemy się szkołą myślenia humanistycznego pozwalającego rozumieć ludzkie wytwory i zachowania, uczymy interpretować rzeczywistość, wyrabiamy krytycyzm i samodzielne myślenie. Stosowana metodyka nauczania jest wynikiem wielu lat pracy pedagogicznej i artystycznej oraz indywidualnych, twórczych poszukiwań każdego z instruktorów. Zasadniczym celem procesu edukacji kulturalnej jest ukształtowanie i rozwijanie postawy badawczej. Człowiek stale dąży do potwierdzenia i powiększenia swojej wartości a poprzez aktywność artystyczną może realizować siebie, odczuwać satysfakcję i dumę oraz nadawać sens życiu.

Skip to content