Logo programu Dostępność Plus

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.ckpit.poniatowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019.03.14. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.03.24

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2021 r.
  • Niektóre teksty nie zawierają prawidłowej hierarchii nagłówków

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.24.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Wioleta Piekoś. Kontakt mailowy biuro@ckpit.poniatowa.pl lub telefonicznie – 81 820 45 54.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zlokalizowane jest:

  • w Poniatowej, przy ul. Fabrycznej 1 – główny budynek
  • Kino Czyn ul. 11 Listopada 4
  • Klub Kultury w Poniatowej Wsi
  • Klub Kultury w Kraczewicach
  • Klub Kultury w Niezabitowie

Dostępność architektoniczna siedziby Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 1

Do budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej  prowadzą dwa wejścia:

1. wejście - do wnętrza głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Wejście główne do budynku, po lewej podjazd dla wózków

Wchodzi się przez ręcznie otwierane na zewnątrz drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 112 cm z możliwością otwarcia do 160 cm. Drzwi w okresie letnim pozostają otwarte.

Po lewej stronie na zewnątrz przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk / dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika.

Drzwi główne do budynku

Po przekroczeniu wejścia głównego znajdują się 2 schody o wysokości 18 cm., następnie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 102 cm z możliwością otwarcia do 154 cm.

2 schodki o wysokości 18 cm.

Na wprost od wejścia, w holu głównym znajduje się szatnia oraz oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W holu głównym, na jednym poziomie znajduje się wejście do kawiarni “Klubowa”. Na prawo od wejścia – klatka schodowa prowadząca na poziom 1. piętra, na którym znajduje się sekretariat oraz pracownie.

2. wejście - do wnętrza CKPiT prowadzi również drugie, boczne wejście.

Boczne wejście do budynku

Drugim wejściem wchodzi się przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, o szerokości 105 cm, z możliwością otwarcia do 135 cm.

Przy drzwiach wejściowych na zewnątrz po lewej stronie znajduje się przycisk / dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika.

Drugie wejście to klatka schodowa wyposażona w platformę schodową, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Platforma schodowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami

Drugie wejście prowadzi na poziom 1. piętra do pracowni w 1 korytarzu, a po pokonaniu korytarza 1 i 2 schodów o wysokości 12 cm oraz otwieranych do wewnątrz drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 91 cm z możliwością otwarcia do 118 cm. do korytarza 2.

W korytarzu 2 znajdują się pracownie oraz sekretariat.

Dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz drzwi na 1. piętrze prowadzące do korytarza nr 1
2 schodki oraz dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz drzwi prowadzące do korytarza nr 2

Drugie wejście prowadzi również na poziom 2. piętra gdzie znajdują się pracownie oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście na 2. piętro to dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi o szerokości 91 cm. z możliwością otwarcia do 118 cm.

Dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz drzwi na 2. piętrze

Na wyposażeniu Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przy wejściu głównym znajduje się schodołaz, który obsługują przeszkoleni pracownicy.

Schodołaz przystosowany do transportu osób na wózku inwalidzkim

Na terenie całego obiektu Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej jest darmowy dostęp do sieci Wi-Fi.

Budynek ma 3 kondygnacje, nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyznaczyliśmy 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce te jest usytuowane na parkingu przy budynku.

Teren  wokół budynku jest utwardzony.

Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone na parterze Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez pracowników, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku.

Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kontakt

Znajdujący się na ścianie po lewej stronie przy wejściu do budynku przycisk asystenta osoby z niepełnosprawnością jest odpowiednikiem usługi, którą może świadczyć każdy pracownik.

Ewakuacja

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w budynku wyłączana jest platforma schodowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Pracownicy Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.

Dostępność architektoniczna siedziby Kinoteatru "CZYN" przy ul. 11 Listopada 4

Do budynku KINO TEATR CZYN w Poniatowej  prowadzą 2 wejścia:

1. wejście - wejście główne do budynku

Do głównego wejścia prowadzi 6 schodów o wysokości 15 cm,  wchodzi się przez ręcznie otwierane na zewnątrz drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 95 cm. z możliwością otwarcia do 143 cm, które w okresie letnim pozostają otwarte.

Zdjęcie przedstawia schody oraz wejście główne Kina Czyn
Schody prowadzące do wejścia głównego Kina "Czyn"
Zdjęcie przedstawia wejście główne Kina Czyn
Główne wejście do Kina Czyn

Po przekroczeniu głównego wejścia znajdują się przeszklone oznakowane drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm z możliwością otwarcia do 141 cm, które prowadzą do holu głównego kina – drzwi te zawsze są otwarte. 

Na zdjęciu dwuskrzydłowe drzwi do holu
Drzwi do holu głównego

W holu głównym znajduje się kasa kina, szatnia oraz oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz otwierane na zewnątrz drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90 cm, z możliwością otwarcia do 141 cm prowadzące na salę kina.

Drzwi prowadzące na salę kina

2. wejście – do drugiego wejścia prowadzi podjazd dla wózków.

Na zewnątrz, po prawej stronie drugich drzwi znajduje się przycisk / dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika. 2. wejście to otwierające się na zewnątrz przeszklone, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 91 cm z możliwością otwarcia do 145 cm.

Drugie wejście prowadzi wprost na sale kina.

Zdjęcie przedstawia prowadzący do drugiego wejścia podjazd dla wózków
Prowadzący do drugiego wejścia podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Zdjęcie przedstawia drugie wejście do kina Czyn
Drugie wejście do Kina Czyn

Hol główny kina, szatnia, oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wejście na salę kina znajdują się na jednym poziomie.

Wejście łączące salę kina oraz hol to dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm z możliwością otwarcia do 141 cm.

Sala kina jest pochylona w stopniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek kina ma 2 kondygnacje – cześć użytkowana przez widownię znajduje się na 1 poziomie.

Kino nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest usytuowane na parkingu obok budynku.

Teren  wokół budynku jest utwardzony.

Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kontakt

W sprawach dotyczących kina prosimy o kontakt z Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Kino jest czynne w systemie weekendowym.

Znajdujący się na ścianie po lewej stronie przy wejściu do budynku przycisk asystenta osoby z niepełnosprawnością jest odpowiednikiem usługi, którą może świadczyć każdy pracownik.

Ewakuacja

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Kina „Czyn”, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji. Pracownicy są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.

Skip to content