Zdjęcie projektora cyfrowego w Kinie Czyn
Zdjęcie projektora cyfrowego w Kinie Czyn
Zdjęcie projektora cyfrowego w Kinie Czyn

Miło nam poinformować, że od końca lipca 2020 r. KINO TEATR CZYN w Poniatowej jest posiadaczem projektora cyfrowego!

Zakup został współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach dotacji PO Rozwój kin – Priorytet II: Cyfryzacja kin w roku 2020 r. – “Zakup aparatury do projekcji cyfrowych kinowych 2K-2D dla kina CZYN w Poniatowej”

Zakończono remont i przebudowę Kina Czyn!

Informujemy, że prace związane z przebudową i remontem Kina Czyn w Poniatowej zostały zakończone, budynek został odebrany do użytkowania od Wykonawcy firmy: PROBATUS.

Zadanie pn.: „Remont i przebudowa kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poniatowej” realizowane było w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej”.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, budynek kina „Czyn” został kompleksowo wyremontowany oraz przebudowany, odtworzono (głównie na ścianie frontowej) dawny charakter budynku. Roboty budowlane polegały m.in. na wymianie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia, przebudowie wszystkich schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, remoncie ściany frontowej kina wraz z attyką oraz wszelkimi detalami, dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków, przebudowie schodów wewnętrznych, sanitariatów w tym wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń technicznych, kasy biletowej, szatni wraz z wydzieleniem garderoby. W całym obiekcie zostały wymienione podłogi, wykonane zostały nowe tynki, sufity podwieszane, a także wymieniono stolarkę drzwiową oraz okienną. Sala widowiskowo –  kinowa została wyposażona w sufit akustyczny (dedykowany do tego typu obiektów), nowe fotele kinowe w ilości 143 szt. oraz nową scenę wyposażoną w duży ekran kinowy, kotary, kulisy, lambrekiny jak również w kinowy sprzęt akustyczny i wizualny. Dodatkowo wykonano wszelkie instalacje elektryczne w tym system włamania i napadu, telewizję dozorową oraz instalacje sanitarne. Wykonano wentylację mechaniczną z funkcją klimatyzacji oraz przyłącze ciepłownicze. Wokół budynku wykonano zagospodarowanie terenu polegające na wymianie nawierzchni placu przed wejściem głównym, powstały chodniki oraz parking.

Remont Kina „Czyn”

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania „Remont i przebudowa kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poniatowej”. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, wykonawca przystąpił do realizacji prac związanych z nowym rozkładem zaplecza Kina oraz wykonania elewacji budynku.

Co nowego na placu budowy w CKPiT?

Trwają roboty budowlane w zakresie kompleksowego remontu budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało już kolejne piętro budynku. Wymienione zostanie pokrycie dachu, budynek zostanie docieplony i uzbrojony w instalację solarną, a pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia. Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Będzie to już drugi budynek, który zostanie zmodernizowany w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższa punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania.

Całkowita wartość inwestycji to: 2 057 278,97 zł

Ruszamy z kompleksowym remontem CKPiT w Poniatowej!

W czwartek, 29 czerwca 2017 roku, Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Dyrektor CKPiT Pani Joanny Kawałek i Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z kompleksowym remontem budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na to przedsięwzięcie i remont Kina Czyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 036 893,00 zł. Całkowita wartość projektu to 4 803 285,88 zł.

Zakres prac obejmie m.in. rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych prac remontowych, termomodernizację obiektu, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach całego przedsięwzięcia nowy blask otrzyma także Kino Czyn. Oprócz termomodernizacji budynku, przebudowane zostanie całe jego wnętrze, od wejścia głównego do zaplecza, które przystosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieni się również otoczenie wokół budynków. Wykonane zostaną nowe parkingi i zagospodarowane zostaną tereny zielone.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione prace realizowane będą w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższa punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania.

Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!
Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. Spełnił kryteria wyboru projektów oraz uzyskał 95,33 ! na 100 punktów w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz remont Kina „Czyn” z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach rozbudowy budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki przewiduje się między innymi: termomodernizację obiektu, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych prac remontowych, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach przebudowy Kina Czyn wykonane zostaną następujące prace: remont posadzek, tynków i okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie oraz przebudowa zaplecza. Aranżacja wejścia głównego do obsługi – kasa, szatnia, sala kinowa (sufit akustyczny), Izba Pamięci COP, scena. Wykonanie nowego biegu schodowego, remont tarasu z nową balustradą, opaski, przebudowa schodów, napisy.

Budynki zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy wygląd otrzyma parking koło Kina Czyn i otoczenie wokół dwóch obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 803 285,88 zł

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 036 893,00 zł

Realizacja projektu rozłożona została na lata 2017-2018.

Źródło:um.poniatowa.pl/kino-czyn

Skip to content