Organizatorem konkursu plastycznego na pocztówkę upamiętniającą Święto Konstytucji 3 Maja jest Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z terenu Gminy Poniatowa do udziału!

Celem Konkursu jest:

  • upowszechnianie wiedzy historycznej z zakresu tematycznie związanego z Konstytucją 3 Maja
  • kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży
  • pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych

Zadanie polega na wykonaniu pocztówki promującej obchody święta Konstytucji 3 Maja. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartce w formacie nie większym niż format A5, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, flamastry, farby plakatowe, wycinanki itp.), za wyjątkiem: collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac z zastosowaniem plasteliny. Praca może przedstawiać własną wizję na temat tego: jak wyrażamy swoją miłość do naszej Ojczyzny;  jak obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja w naszych rodzinach, lokalnych środowiskach; jaką posiadamy wiedzę o naszych symbolach narodowych i jaki mamy do nich stosunek. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkole;

b) klasy I-III ;

c) klasy IV-VI;

d) klasy VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu 3 maja 2024 r. Lista nagrodzonych oraz zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej www.ckpit.poniatowa.pl i mediach społecznościowych – Facebook Organizatora.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Metryczka

Prosimy o nieprzyklejanie kart zgłoszeniowych do prac.

Kategorie: Konkursy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content