Projekt „Masz pomysł – działaj” przygotowany przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy zasobów i potencjału społeczno-kulturalnego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Poniatowa w obszarze kultury.

W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 składa się z dwóch etapów. W tym momencie realizujemy pierwszą część projektu, która zakłada przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby, potencjał i potrzeby samodzielnych inicjatyw mieszkańców naszej gminy. Następnie mieszkańcy w ramach konkursu będą mieli możliwość zgłoszenia własnych inicjatyw, które chcieliby zrealizować w naszym mieście lub gminie. Wybranych zostanie od 3 do 7 najciekawszych pomysłów. W drugim etapie projektu Centrum Kultury pomoże w realizacji zwycięskich inicjatyw.

Program  Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

 

Więcej na temat programu

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content