19 lipca na placu przed budynkiem CKPiT dzieci i młodzież miały okazję wziąć udział w pikniku promującym projekt “Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”. Odbywały się gry, zabawy i konkursy pod okiem animatorów.

zdjęcie troje dzieci trzyma duże figury szachowe w tle zielone drzewa

Zobacz pełną fotorelację

W połowie sierpnia w CKPiT startują zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu “Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”. Odbędą się warsztaty z dziennikarstwa online oraz bezpieczeństwa w sieci.

Oto harmonogram spotkań:

  • 16.08.2021 – 9:00 – 14:00
  •    17.08.2021 – 9:00 – 14:00
  •    18.08.2021 – 9:00 – 14:00
  •    19.08.2021 – 9:00 – 14:00
  •    20.08.2021 – 9:00 – 14:00

 

Opiekunowie uczestników projektu otrzymali harmonogram zajęć drogą mailową.

Projekt “Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content