Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zostało beneficjentem II części zadania Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2021. W naszej gminy zostanie zrealizowanych sześć inicjatyw wyłonionych w konkursie odpowiadających diagnozie przeprowadzonej podczas I części zadania.

Projekt zakłada realizację następujących inicjatyw mieszkańców Gminy Poniatowa:

  • Senior aktywny – Rada Seniorów w Poniatowej

W ramach działania aktywizującego seniorów odbędą się warsztaty plastyczne (masa solna i papieroplastyka) oraz warsztaty fotograficzno-filmowe „Tak to kiedyś bywało”, podczas których seniorzy wymienią się wspomnieniami o dawnej Poniatowej zapamiętanej z młodości. Prezentacja dokonań warsztatowych nastąpi podczas Dnia Seniora zorganizowanego w CKPiT. W ramach imprezy wystąpią zespoły muzyczne i zostanie przygotowany poczęstunek dla gości.

 

  • Na Ty z zieloną Poniatową – Towarzystwo Wspierania Rodzin

W ramach projektu odbędą się warsztaty z botanikiem dla dzieci i młodzieży (ich efektem będzie ręcznie wykonany „Zielnik poniatowskiej flory”) oraz plenerowe warsztaty plastyczne „Najciekawsze zielone miejsca w Poniatowej, w których można miło spędzić wakacje”. Efekty warsztatów zaprezentowane zostaną na plenerowej imprezie kończącej wakacje przeznaczonej dla mieszkańców całej gminy. Podczas imprezy zaplanowano atrakcje dla dzieci, koncerty i animacje. Później wystawa prac prezentowana będzie  w CKPiT.

 

  • Akcja aktywizacja: senior wychodzi z domu – Stowarzyszenie Niezłomna Polska – Dobre Słowo

Akcja ma za zdanie zaktywizować osoby starsze, zainteresować różnymi rodzajami twórczości artystycznej oraz rozwinąć skrywane talenty. W ramach projektu odbędą się warsztaty malarskie, literackie i dziennikarskie. Efektem będzie wydanie tomiku poetyckiego oraz nawiązanie współpracy z kwartalnikiem „Poniatowskie Wieści”, gdzie publikowane będą artykuły uczestników warsztatów oraz ich prace.

 

  • Pomocni nie tylko w kuchni –  Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

W ramach działania odbędą się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej z Niezabitowa, natomiast dla osób dorosłych przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne „Prostota kuchni regionalnej Lubelszczyzny”, wspierające tradycje kulinarne regionu połączone z nowoczesnymi technologiami.

 

Spławy dawniej i dziś – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach

Projekt zakłada działania aktywizujące kierowane do mieszkańców wsi Spławy: warsztaty fotograficzne „Wczoraj i dziś”, na których mieszkańcy utworzą wystawę zdjęć przedstawiających wieś przed laty i obecnie oraz warsztaty dekoracji stołów i potraw z zastosowaniem technik dawnych oraz nowoczesnych. Efekty warsztatów zaprezentowane zostaną podczas imprezy integracyjnej dla wszystkich mieszkańców wsi.

 

Integracja w poszukiwaniu korzeni – Koło Gospodyń Wiejskich Poniatowa Wieś

Zorganizowana zostanie zabawa integracyjna z atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Poniatowej Wsi. Zaplanowano m.in. pokazy strażackie, degustację regionalnych potraw (przygotowanych wcześniej podczas warsztatów kulinarnych poprowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich), znakowanie rowerów, atrakcje dla dzieci, występy lokalnych zespołów i zabawę taneczną „Jak za dawnych lat”.

 

W ciągu najbliższych kilku tygodni podamy szczegóły dotyczące planowanych inicjatyw

Projekt “Masz Pomysł? Działaj!” realizowany jest przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021” 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content