W ramach realizacji przez Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo  ,które realizując projekt zadania publicznego pt. : ”Młodzież siłą społeczeństwa -”sfinansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego  Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033 rok .

Zachęcamy do wypełniania ankiet ! Ankieterzy odwiedzą Państwa w szkołach. Poprzez analizę chcemy przedstawić wiele problemów jakimi zmagają się na co dzień młodzi ludzie. To m.in. trudności emocjonalne czy poczucie niepewności jutra. Analiza zostanie przedstawiona władzom miasta Poniatowej. Diagnozy problemu („dlaczego młodzi ludzie nie angażują się politycznie i społecznie w regionie czy lokalne?”, „dlaczego nie chodzą na wybory?”, „dlaczego nie angażują się w pracę różnych gremiów społecznych – samorządu uczniowskiego, samorządu studenckiego, młodzieżowych rad różnego szczebla?”, „dlaczego w tak znikomym zakresie działają w różnych NGO?”, „dlaczego ich wiedza o kompetencjach władzy samorządowej jest tak niska?” itp.). Poszukiwania rozwiązań problemu („co trzeba zrobić by zaktywizować młodych ludzi do działalności społecznej i politycznej?”, „co trzeba zmienić w działaniach regionalnych władz samorządowych żeby młodzież bardziej aktywnie myślała i działała dla rozwoju swojego regionu?”, „co młodzież może zrobić dla aktywizacji swoich kolegów i koleżanek?

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content