Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej  zaprasza dzieci i młodzież
w wieku 10-18 lat na bezpłatne szkolenie z zakresu:
– dziennikarstwo online
– bezpieczeństwo w sieci
w wymiarze 30 h (15 spotkań po 2 godz. lekcyjne).

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu “Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim

Zał_2_Formularz zgłoszeniowy podregion puławski DZIECI i MŁODZIEŻ

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej zajęcia odbędą się stacjonarnie, hybrydowo lub online. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec marca. Harmonogram zostanie dostosowany do grupy oraz od zewnętrznego trenera i sytuacji epidemiologicznej. Zapewniamy sprzęt komputerowy.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia. 17.02.2021r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami do biura CKPIT od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt “Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

plakat cyfrowe GOKI CKPIT


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content