Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób organizatorzy zapraszają twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Eliminacje na etapie Gminy Poniatowa przeprowadzi Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Urząd Miejski w Poniatowej.

Przewidziano 4 kategorie konkursowe:

 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
 • Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
 • Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Organizatorzy:
a) Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
c) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
d) oraz Muzeum Wsi Lubelskiej

Cele konkursu:
• Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
• Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
• Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji
związanych z okresem wielkanocnym.
• Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.
• Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
• Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego
zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1.  Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.
 2.  Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.
 3.  Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra.
 4.  Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.
 5.  Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
 6.  Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.
 7.  Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 8.  Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie ich prac jako eksponatów do Izby Pisanki Lubelskiej, w której pisanki zostaną wyeksponowane i udostępnione szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców.
 9.  Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną.
 10.  Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie do 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.

Regulamin i karta zgłoszeniowa – konkurs na palmę i pisankę 2021 do pobrania

Prace należy dostarczyć do biura Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej do dnia 8 marca 2021 r.

plakat z napisem II wojewódzki konkurs na palme i pisankę wielkanocną na tle kolorowych pisanek

informacje o konkursie na palmę i pisankę wielkanocną

informacje o konkursie na palme i pisankę wielkanocną

informacje o konkursie na palme i pisankę wielkanocną

informacje o konkursie na palme i pisankę wielkanocną

 

Kategorie: Konkursy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content