Remont Kina „Czyn”

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania „Remont i przebudowa kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poniatowej”. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, wykonawca przystąpił do realizacji prac związanych z nowym rozkładem zaplecza Kina oraz wykonania elewacji budynku.

Co nowego na placu budowy w CKPiT?

Trwają roboty budowlane w zakresie kompleksowego remontu budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powstało już kolejne piętro budynku. Wymienione zostanie pokrycie dachu, budynek zostanie docieplony i uzbrojony w instalację solarną, a pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia. Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Będzie to już drugi budynek, który zostanie zmodernizowany w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższa punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania.

Całkowita wartość inwestycji to: 2 057 278,97 zł

Ruszamy z kompleksowym remontem CKPiT w Poniatowej!

W czwartek, 29 czerwca 2017 roku, Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Dyrektor CKPiT Pani Joanny Kawałek i Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z kompleksowym remontem budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na to przedsięwzięcie i remont Kina Czyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 036 893,00 zł. Całkowita wartość projektu to 4 803 285,88 zł.

Zakres prac obejmie m.in. rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych prac remontowych, termomodernizację obiektu, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach całego przedsięwzięcia nowy blask otrzyma także Kino Czyn. Oprócz termomodernizacji budynku, przebudowane zostanie całe jego wnętrze, od wejścia głównego do zaplecza, które przystosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmieni się również otoczenie wokół budynków. Wykonane zostaną nowe parkingi i zagospodarowane zostaną tereny zielone.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione prace realizowane będą w ramach projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, który otrzymał najwyższa punktację 95,33 pkt na 100 możliwych i znalazł się na 1 miejscu projektów do dofinansowania.

Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!
Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. Spełnił kryteria wyboru projektów oraz uzyskał 95,33 ! na 100 punktów w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz remont Kina „Czyn” z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach rozbudowy budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki przewiduje się między innymi: termomodernizację obiektu, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych prac remontowych, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach przebudowy Kina Czyn wykonane zostaną następujące prace: remont posadzek, tynków i okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie oraz przebudowa zaplecza. Aranżacja wejścia głównego do obsługi – kasa, szatnia, sala kinowa (sufit akustyczny), Izba Pamięci COP, scena. Wykonanie nowego biegu schodowego, remont tarasu z nową balustradą, opaski, przebudowa schodów, napisy.

Budynki zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy wygląd otrzyma parking koło Kina Czyn i otoczenie wokół dwóch obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 803 285,88 zł

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 036 893,00 zł

Realizacja projektu rozłożona została na lata 2017-2018.

Źródło:um.poniatowa.pl/kino-czyn