Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poniatowej oraz Urząd Miasta w Poniatowej zapraszają do udziału w etapie gminnym Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs ma na celu pokazanie poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne jak widziana jest służba strażacka oczami innych: dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Poniatowa  z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” – Komendant Gminny pokój 11.

Termin dostarczania prac przez szkoły/instytucje: 11 grudnia 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie www.zosprp.pl w zakładce  Regulaminy/ Konkurs plastyczny oraz na stronie www.um.poniatowa.pl

 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content