Kowalanki

Zespół “Kowalanki” jest jednym z najdłużej działających na Lubelszczyźnie amatorskich zespołów śpiewaczych. Swoją społeczną działalność rozpoczął w Kowali 9 lutego 1977 roku. Przez wszystkie lata swojej działalności zespół uświetniał swoim śpiewem wiele imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim, a także krajowym, jak choćby Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Panie z zespołu od lat łączą pasję śpiewania z codzienną pracą w swoich gospodarstwach, przekazując młodemu pokoleniu piękno polskiej pieśni ludowej. “Kowalanki” swoimi występami bawią i uczą, cieszą oraz wywołują refleksję u słuchaczy. W ciągu 35 lat zgromadziły bardzo bogaty repertuar piosenek i ballad chroniąc dziedzictwo kultury ludowej od zapomnienia.

Przez te wszystkie lata Kowalanki wystąpiły na następujących festiwalach i przeglądach:
– 6-krotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
– 8-krotny udział w Koncertach “Lubelszczyzna żegna festiwalowych gości”,
-2-krotny udział w Dożynkach Wojewódzkich,
– liczne koncerty w Muzeum Wsi Lubelskiej.
W ciągu 35 lat istnienia zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia w rozwoju amatorskiej działalności artystycznej oraz popularyzację i twórcze kultywowanie folkloru.
Aktualny (2012 r.) skład zespołu to:
1. Bronisława Kręcisz
2. Halina Okoń
3. Grażyna Okoń
4. Krystyna Mędrek
5. Zuzanna Wyroślak
6. Kazimiera Kieraga
7. Justyna Kieraga
8. Helena Dzwonnik
9. Henryka Mirosław
Opiekunem zespołu jest pan Jan Koziński- instruktor muzyczny Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Za swoją twórczość i upowszechnianie kultury zespół został wielokrotnie doceniony i nagrodzony m.in. przez nadanie Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi przez Prezydenta RP w dowód uznania za popularyzowanie kultury ludowej.W trakcie swojej wieloletniej działalności Panie gościły na scenach całej Polski promując w ten sposób folklor Lubelskiego Powiśla.