Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Mistrz recyklingu – mój ekologiczny świat.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Poniatowa. Podzielony jest na dwie kategorie:

 • Kategoria I – uczniowie klas I – IV SP
 • Kategoria II – uczniowie klas V – VIII SP

Celem konkursu jest:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
  propagowanie ekologicznego stylu życia,
 • kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbania o stan środowiska naturalnego;
 • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska,
  inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Praca konkursowa w formacie A3 lub A4 powinna być płaska, wykonana jedną z następujących technik plastycznych: rysunek, farby, wyklejanka lub kolaż. Praca powinna nawiązywać do tematyki związanej z szeroko pojętą ekologią (dbanie o środowisko naturalne, obszar zaangażowania społecznego i ochrona środowiska).

Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”, Spławy 11, 24-320 Poniatowa, do dnia 01.07.2021 r. (w godz. 15:00 – 18:00) wraz z podpisem. W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 516 232 804.

1. REGULAMIN – Mistrz recyklingu – Mój ekologiczny świat

2. OŚWIADCZENIA I ZGODY – Mistrz recyklingu – Mój ekologiczny świat

3. KLAUZULA INFORMACYJNA – Mistrz recyklingu – Mój ekologiczny świat

logotypy

Kategorie: Konkursy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content