Urząd Miejski w Poniatowej oraz   Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej ogłaszają konkurs na przygotowanie „Dekoracji, przedmiotu lub ozdoby  z wykorzystaniem zbóż z terenu Lubelszczyzny” w ramach organizowanej  06 marca 2021 r.  II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”. Do udziału w konkursie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest:

  1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat  tradycji i rękodzielnictwa   z wykorzystaniem zbóż Lubelszczyzny, w szczególności z terenu Gminy Poniatowa.
  2. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o przekazywanie zasad dobrej praktyki rolniczej.
  3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów zbóż w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa, w szczególności z terenu Gminy Poniatowa.

 

Uczestnik wykonuje własnoręcznie dekorację, przedmiot lub ozdobę  z wykorzystaniem zbóż z terenu Lubelszczyzny i prezentuje ją w dniu 06. 03.2021 r. podczas II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”  w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, na stoisku danego KGW biorącego udział w konkursie.

Zgłoszenia stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu przyjmowane są do dnia 04.03.2021 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: sekretariat@um.poniatowa.pl. W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 81 820 48 36 wew. 16.

O uczestnictwie w konkursie decyduje czas przesłania poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce a uczestnikom Konkursu zostaną wręczone nagrody.

REGULAMIN-konkursu-na-dekorację-przedmiot-i-ozdobę-z-wykorzystaniem-zbóż-2021-do pobrania 

 

Kategorie: Konkursy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content