Dziecięca Kapela Ludowa

Dziecięca Kapela Ludowa działa od października 2009 roku, prowadzi ją Dariusz Gołofit. Dzieci w wieku 4-16 lat wykonują pieśni ludowe z naszego regionu. Biorą udział w licznych konkursach i występują na wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy.

członkowie zespołu Dziecięca Kapela Ludowa z poniatowej w strojach ludowych z boku instruktor zespołu w tle kolorowe kwiaty
Skip to content